Název projektu

Odsun - okupace - oživení / Stavební podoba Ralska v minulém století a současné perspektivy 

Vedoucí projektu

Mgr. Ludmila Hůrková, Ph.D., Oddělení topografie

Anotace záměru

Projekt navazuje v rámci programu Odolné společnosti pro 21. století na aktivitu Odolné Ralsko. Záměrem aktivity je na pozadí politických změn minulého století rekonstruovat původní stav bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a postihnout stavební změny v důsledku německé okupace, poválečného odsunu německého obyvatelstva a vytvoření výcvikového prostoru sovětské armády během studené války. Výzkum obsáhne široké spektrum architektury Ralska od předválečné zástavby přes utilitární vojenské stavby až k současným realizacím odrážejícím znovuoživení místa.  

Byla navázána spolupráce s Geoparkem Ralsko, který projektu poskytl materiály týkající se historického vývoje oblasti, s Krajanským muzeem vystěhovalectví do Brazílie - muzeem Horních vsí a s místními obyvateli.

Postupně je získávána lokální literatura týkající se vývoje regionu Ralsko a širšího okolí.

Další materiály k dokumentaci stavebního vývoje oblasti jsou vyhledávány v kooperaci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Vojenským historickým ústavem a Centrem pro dokumentární architekturu.

V rámci projektu byli osloveni vedoucí ateliéru Intermédia II Akademie výtvarných umění Dušan Záhoranský a Pavla Sceránková, jejichž studenti by měli participovat na projektu

Od počátku roku 2022 členové týmu postupně provádějí uměleckohistorický průzkum dosud obydlených lokalit na území města Ralska. Ten v současné době spočívá zejména v podrobném terénním průzkumu a fotodokumentaci jednotlivých staveb. Byly prostudovány dokumenty uveřejněné on-line na stránkách Státního oblastního archivu Litoměřice a Praha: matriky, gruntovní knihy a písemné operáty Stabilního katastru.