Název projektu

Odolné Ralsko

Termín realizace projektu

2022-2025

Anotace záměru

Cílem výzkumného projektu je zkoumat a prakticky ověřovat systémové předpoklady, zdroje a nástroje společenské odolnosti vůči krizím ve specifickém prostoru Ralska, které prošlo v průběhu 20. a 21. století zásadními proměnami a čelilo a stále čelí zásadním socio-kulturním, environmentálním i ekonomickým krizím. V několika násilných uzlových bodech změnil prostor Ralska zcela zásadně svůj charakter od kulturní krajiny, přes vojenský prostor a uranový průmysl po současnou "novou divočinu" v kontextu středoevropského chápání. Některé zásadní struktury (liniové i horizontální), které byly nositeli významů, v tomto prostoru zcela zanikly a prostor se tak stal ve své podstatě nesrozumitelným, ztratil svou identitu, která by byla všeobecně sdílená.

Projekt využívá nejen interdisciplinární přístup (se zapojením fenomenologie krajiny, sociologie, etnologie, sociální ekologie, geografie a literární vědy), ale zapojuje i alternativní metody občanské vědy a uměleckého výzkumu.

V rámci jednotlivých aktivit dochází k propojení s místní obecně prospěšnou společností Geopark Ralsko, která v daném území působí již 10 let a svými zkušenostmi může podpořit výzkumné aktivity.


Rozšiřování prostoru imaginace ve spojitosti s odhalováním možného

Jedním z výstupů projektu je mediace společenské rozpravy nad budoucností prostoru Ralska se zapojením lokálních stakeholderů, komunity, vnějších i vnitřních decision makerů a dalších uživatelů prostoru.

Pilíře projektu

interdisciplinarita a mezioborová spolupráce

respektování principů "vědy ve veřejném zájmu"

spolupráce s lokálním týmem Geoparku Ralsko

reflexe výsledků projektů uměleckého výzkumu Ralska