Název projektu

Ralsko: přesídlení a ztráta domova 

Vedoucí projektu

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., oddělení kontinentální filosofie

Anotace záměru

Aktivita Ralsko: přesídlení a ztráta domova doplňuje výzkumný projekt Odolné Ralsko. aktivita se zaměří na výzkum v komunitě Volyňských Čechů, kteří byli do Ralska přesídleni z Ukrajiny v raných 90. letech po odchodu Sovětské armády. Cílem výzkumu vedeného metodou orální historie je pořízení 15 rozhovorů s členkami a členy této komunity. Rozhovory se zaměří na dvě oblasti: 1. zaznamenání vzpomínek na přesídlení a nový život v oblasti Ralska; 2. na otázky související se společenskou odolností, tj. např. na ztrátu původního domova, navazování vztahů s novou místní komunitou, podporu ze strany místní správy, přenesení kulturních vzorců a jejich životaschopnost v nových podmínkách, zapojení do školní docházky, generační rozdíly, genezi vztahu k Ralsku ve specifických podmínkách bývalé vojenské základny apod. Rozhovory proběhnou na podzim 2022.