Název projektu

Paměť zeměpisných jmen Ralska

Realizátor projektu

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Vedoucí projektu

PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.  

Anotace záměru

Historická paměť může být zdrojem inspirace i resilience komunit a regionů. Můžeme ale mluvit o historické paměti v souvislosti s územím poznamenaným tak dramatickými zvraty, jakými si prošlo Ralsko? Opakované vysídlení původních obyvatel, likvidace desítek sídel, zákaz vstupu do vojenského prostoru a později i do prostoru uranových dolů a rychlá rekultivace vojenských brownfieldů po roce 1991 vedly prakticky k rychlému a místy i úplnému vymazání krajinné paměti. Jedna ze stop, která se nicméně v krajině a myslích lidí uchovala, jsou zeměpisná jména odkazující na různé časové vrstvy území a připomínající historii regionu a osudy jeho obyvatel.  

Cílem aktivity je zrekonstruovat zeměpisná jména z různých období historie Ralska, zachytit příběhy, vzpomínky a události s těmito jmény a místy spjaté a vyprávět příběh ralské krajiny novým, přístupným způsobem. Výsledkem aktivity bude knížka určená místním obyvatelům a návštěvníkům regionu a interaktivní mapová aplikace přibližující jednotlivé historické vrstvy s využitím dobových map, leteckých snímků, historických fotografií a zeměpisných jmen. Předpokládaný termín realizace je rok 2025. Uvítáme spolupráci s nadšenci pro historii bývalého vojenského prostoru Ralsko a obcí z jeho bezprostředního okolí.