Název projektu

Stopy v Odolném Ralsku 

Vedoucí projektu

Jan Frei  (CTS UK / AV ČR) 

Další řešitelé projektu

Karolína Pauknerová (CTS UK / AV ČR)

Petr Gibas (SOU AV ČR)

Karel Šima (FF UK)

Cíl našeho půlročního snažení (od dubna do října 2023) je trojí. Provedení pilotního terénního výzkumu (sběr dat), prezentace jeho výsledků na mezinárodní konferenci a uspořádání mezinárodního workshopu.

Provedení pilotního sběru dat v oblasti Ralska je zamýšleno jako první krok pro plánovaný rozsáhlejší projekt. Výzkum se zaměřuje na stopy lidských a dalších aktérů v krajině ovlivněné těžbou uranu a využíváním pro vojenské účely. Širším kontextem naší aktivity je problematika odolné společnosti. Koncept odolnosti je diskutován napříč společenskými a přírodními vědami (mezi jinými: Welsh 2014, Redman & Kinzig 2003, Cutter 2016, Manyena 2006, Wilson 2018, Plieninger & Bieling 2012). Zaměření na komplexní vztahy v krajině, resp. jejich stopy, přispívá k poznání, jak je krajina sama utvářena, a podílí se na diskusi o krajině odolné vůči krizím a destruktivnímu rozkolísání, potažmo o odolné společnosti. Sběr dat koordinuje Karolína Pauknerová[1] (CTS UK / AV ČR) a spolupracuje na něm s Petrem Gibasem[2] (SOU AV ČR) a s Karlem Šimou[3] (FF UK). Výsledky tohoto terénního výzkumu budou prezentovány na konferenci EURHO[4] v Kluži v Rumunsku v září 2023.

V rámci aktivity připravujeme také mezinárodní workshop Fragments, Traces, Memories[5]. Workshop proběhne v Praze 9. – 10. 10. 2023. Na jeho přípravě se společně podílejí Jan Frei[6] (CTS UK / AV ČR), Karolína Pauknerová a Petr Gibas.

[1] https://www.cts.cuni.cz/pauknerova.html

[2] https://www.soc.cas.cz/lide/petr-gibas

[3] https://uhsd.ff.cuni.cz/cs/vyucujici/karel-sima/

[4] https://hiphi.ubbcluj.ro/rural/programme/

[5] https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/12764534/fragments-traces-memories-international-workshop, https://www.cts.cuni.cz/index.php?m=43&lang=cs&akce=1691

[6] https://www.cts.cuni.cz/frei.html

Krajina Ralska je plná kontrastů a skýtá témata, jejichž zkoumáním se odhalují složité a propletené vztahy různých aktérů. Fotografie ukazují romantickou vyhlídku na jezero a vrcholy na horizontu ze zříceniny hradu Děvína, která je tradičním turistickým místem, s nápisy v azbuce, které odkazují zase k jiným rovinám minulosti (konkrétně k přítomnosti sovětských vojsk ve zdejším vojenském újezdu v období tzv. normalizace). Děvín má mnoho významových rovin, které se prolínají: je mj. také místem s výskytem vzácných rostlin a živočichů i místem zajímavým pro geology (fotografie KP, duben 2023).


Stopy v Odolném Ralsku je jednou z aktivit sdružených pod hlavičku "Odolné Ralsko" v programu Odolná společnost pro 21. století Strategie AV21 na Akademii věd ČR (více o programu: https://odolnaspolecnost.cz , více o Strategii AV21: https://strategie.avcr.cz).