Podzimní terénní workshop

31.10.2022

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2022 proběhl v rámci výzkumného programu Odolná společnost pro 21. století, aktivity Odsun-okupace-oživení / Stavební podoba Ralska v minulém století a současné perspektivy, který je součástí projektu Strategie AV21 Akademie věd ČR, workshop studentů ateliéru Intermédia 2 AVU, . Studenti se seznámili se současnou situací v Ralsku z hlediska urbanistického, architektonického, sociálního a ekologického. Jejich úkolem bude prostřednictvím uměleckého výzkumu reflektovat současnou situaci, problémy a výzvy bývalého vojenského prostoru Ralsko. Workshop uspořádal Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Geoparkem Ralsko.