Zahájení výstavy Ralsko: odsun – okupace – oživení

03.05.2023

Dne 3. 5. 2021 proběhl v rámci aktivity Odsun-okupace-oživení / Stavební podoba Ralska v minulém století a současné perspektivy workshop a zahájení výstavy s názvem Ralsko: odsun – okupace – oživení. Akce se konala v karlínské Galerii VI PER, která se zaměřuje na prezentaci architektury a její vazby k současnému umění, urbanismu, ale také k ekonomickým či ekologickým kontextům. Hlavním tématem workshopu bylo podnítit širší dialog o stavební budoucnosti bývalého výcvikového prostoru Ralska. K tomuto dialogu byli přizváni odborníci a zainteresované osoby věnující se problematice regionů, jejichž vývoj byl ovlivněn dlouhodobým pobytem armády a destrukcí hutním průmyslem. Pro samotnou diskuzi o budoucnosti tohoto území byly důležité i příspěvky studentů ateliéru Intermédia 2 Akademie výtvarných umění v Praze a Ateliéru Hany Seho a Jiřího Poláčka Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří v současnosti pracují na projektech a studiích zaměřených na oživení tohoto bývalého vojenského prostoru. Workshop a výstava jsou součástí výzkumného programu Odolné Ralsko, který zahrnuje několik dílčích aktivit projektu Odolná společnost pro 21. století – Strategie AV21