PROPOJME SE VČERA

19.09.2022

Premiéra již 19.9.2022

Taneční představení a vědecká přednáška souboru Tantehorse vznikla také na inspiraci umělecké residence v Ralsku. Program zde

Resilience jako schopnost vyrovnávat se s krizemi a nečekanými narušeními je v tomto performativním tvaru na pomezí tanečního představení a vědecké přednášky komunikována skrze abstraktní pohybové vzorce, vzájemné sdílení a kontextualizaci. Divákovi je nabídnuta možnost porozumět situačním sekvencím, které simulují principy jako např. homeostáze, hledání opor a zdrojů, adaptace a transformace, a to na dvou rovinách. Nejprve na abstraktně emocionální úrovni, posléze skrze konkrétní verbatim. Přijetí nejednoznačnosti je podmínkou nejen percepce tanečního díla, nýbrž i jedním z podstatných předpokladů pro rozvoj a udržení resilience. Ztráta jistoty, dezorientace a liminální stavy jsou zde chápány nejen jako ohrožení, ale také jako stavy vysoké potencionality. Předpokladem pro takové vnímání je ale zajištění minimální meze bezpečí a důvěry. Performance v divákovi podněcuje citlivost, výdrž, možnost protestu, soukromého prožitku, reflexe, i adaptace na okolní dění.

Intenzivní celoroční projekt ústící do imerzivního site-specific představení navazuje svým formátem na úspěšnou edukativní laboratoř Tantelab, kterou soubor Tantehorse završil v site-specific formátu !O!/Family Therapy v pražské industriální Pragovce.
Hlavním tématem je tentokrát psychická, společenská a environmentální odolnost, odolnost člověka vůči krizovým situacím, manipulacím a zastrašování, stejně jako schopnost adaptace, transformace krizové situace a péče o svět, v němž chceme žít.

Koncept, režie: Markéta Vacovská, Miřenka Čechová, Alice Koubová
Hudba: Matouš Hekela
Pohybová spolupráce: Kristýna Šajtošová
Dramaturgická spolupráce: Martina Kinská
Performeři: Eduard Adam Orszulik, Andrej Lyga, Eliška Benešová, Tereza Petrová, Viktória Pejková, Michaela Stará, Huyen Vi Tranová, Alica Minar, Kateřina Jabůrková, Aneta Bočková, Daniela Kolková, Simona Rozložníková
Výtvarníci: Debora Štysová, Martin Hrvol

Realizuje Tantehorse ve spolupráci s projektem Strategie AV21 "Odolná společnost pro 21. století" řešeným na Akademii věd ČR

Projekt vzniká ve spolupráci s AV ČR, Palácem Akropolis, geoparkem Ralsko a za podpory Ministerstva kultury ČR a Fondů EHP, hlavního města Praha, Státního fondu kultury ČR, Nové sítě, Naplavena a tepu39.