Odolné Ralsko v médiích

20.05.2022

Vědci budou zkoumat, jak vylepšovat život v Ralsku N1

TISK , Datum: 20.05.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 12 , Autor: Lada Válková , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Čtenost: 439 555 , Rubrika: Kraj Liberecký , AVE: 366 153,18 Kč , Země: Česko , GRP: 4,88

V bývalém vojenském prostoru Ralsko se sešli odborníci z Akademie věd ČR i uznávaní umělci. Společně řešili současnost a budoucnost kraje poznamenaného pobytem vojsk.RALSKO V Národním geoparku Ralsko se setkali vědci z Akademie věd i z dalších institucí spolu s uznávanými umělci. V průběhu vícedenních workshopů se zamýšleli nad tím, kudy by se bývalý vojenský prostor mohl ubírat do budoucna. Při společné procházce pak probudili příběhy lidí, jejichž osudy jsou pevně spjaté se zdejším krajem.
"V současnosti se řeší spousta kauz, které mají určit budoucnost bývalého prostorou Ralsko. Ať už je to propojení silnice z Kuřívod na Osečnou, zrušení obory Židlov nebo majetkový převod letiště v Hradčanech. To otvírá po třiceti letech, kdy je tento prostor přístupný veřejnosti, spoustu otázek. Hledají se cesty, zároveň už se v tuto chvíli na určitých úrovních o osudu Ralska rozhoduje," popisuje ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová. K tomuto rozhodování chtěla přizvat další odborníky, tentokrát z oblasti humanitních věd. Svým výzkumem by měli přinést další odpovědi do mozaiky i nové vize.
Workshop probíhal na dvou úrovních. Vědeckého workshopu se zúčastnily dvě desítky filozofů, etnologů, sociologů i dalších odborníků, kteří zkoumají společnost či krajinu z různých pohledů. Ti se v prvních dnech seznámili s Ralskem, jeho historií i s jeho problémy. Navštívili nejen zaniklé obce, ale poznávali i současnou podobu města, jako je centrum Kuřívod nebo vyloučená lokalita na Ploužnici.
"Další dny jsme hovořili o tom, jaké výzkumy by pomohly k rozřešení otázek o budoucnosti Ralska. Všichni nakonec projevili zájem se ve svém oboru zapojit," informuje Mrázová.
"Kdybychom dělali pro Ralsko budoucí scénáře, bylo by jich určitě více paralelních. Byl by tam asi i takový, kdy se místní přesouvají do měst a z krajiny se stává hlavně rekreační oblast, využívaná lidmi zvenku. I takový, kdy budou místní čím dál silněji pociťovat, že chtějí mít větší hlas v tom, jak se krajina a společnost vyvíjí, a spojí se do akčnějších spolků, které budou tlačit na úřady a politické zastupitele, aby jejich zájmy brali v potaz," uvažuje Zuzana Harmáčková z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd (AV ČR).
Druhá úroveň workshopu byla performativní. Tématem se totiž souběžně zabývali také výtvarníci, divadelníci a tanečníci z mezinárodně oceňovaného divadelního souboru Tantehorse. Ti považují identitu za jedno ze svých nejdůležitějších tvůrčích témat. Obě skupiny, vědci i performeři, se vydali na společnou procházku po krajině zaniklých obcí.
"Umělci pracovali s naší představivostí, zahráli pantomimou scénu, jako by v zaniklé obci skutečně byla hospoda. Pouštěli nám na konkrétních místech útržky vzpomínek místních obyvatel. Ať už na dobu, kdy tam byla vojska, nebo kdy se prostor otevřel. V podstatě nás provázeli krajinou," vzpomíná ředitelka geoparku. "Předtím jsme to s vědci jen projeli autobusem, zastavili a vyhlédli. Teď jsme měli možnost tu krajinu vnímat jinak."
Aniž by účastníci věděli, kam jdou, vedli je průvodci ve čtyřech skupinách ze čtyř různých směrů na Kracmanovskou křižovatku. Tam se v době odsunu museli shromáždit Němci. Zde se loučili se svými domovy i příbuznými, odtud je vypravovali na mimoňské nádraží. Toto místo se ale nedávno změnilo v místo setkání. Z každé strany přišla na křižovatku cest jedna skupina lidí. Střetli se tu ve stejný okamžik. "Slunce zapadalo a byl to docela silný zážitek, který nás posunul od vědeckých debat někam jinam," vypráví Mrázová.
"Dalibor Prix z Oddělení uměleckohistorické topografie to vystihl skvěle, když to setkání na křižovatce přirovnal k našemu vědeckému setkání - skupinky lidí, každá má jiný příběh a dostanou se do společného prostoru na křižovatce. Snad se podaří, aby plánovaný výzkum byl plodným a vzájemně obohacujícím sdílením. Jak nám ukázali umělci, není to ale nic samozřejmého, právě naopak," říká Vít Pokorný z Filozofického ústavu AV ČR.
Projekt Odolné Ralsko zaštiťuje Filozofický ústav AV ČR. Spolupráci s Geoparkem Ralsko připravovali už minulý rok v létě. Podle ředitelky geoparku tedy uspořádání jarního workshopu nebylo přímou reakcí na kontroverzní kauzu, jakou je převzetí hradčanského letiště armádou, ačkoliv ani toto téma nebylo odborníkům lhostejné. "Je to ukázka toho, že i přesto, že tu od roku 1991 vojáci nejsou, je tu stále co řešit," upozorňuje Mrázová.
Výzkumy budou trvat tři a půl roku a mají propojit různé vědecké disciplíny. Vědci se zaměří na společenskou odolnost na případě Ralska - ať už s ohledem na odsun původních obyvatel, opuštěného vojenského prostoru či sociálního vyloučení. Také se pokusí popsat, jaká je současnost Ralska a co je klíčem k jeho budoucímu rozvoji.
"Doufám, že výzkumy a rozhovory s místními přinesou odpovědi na to, jak místní i návštěvníci vidí ten prostor a kde jsou jeho hodnoty. Že z toho bude patrné, kam by se Ralsko mělo posouvat dál. Aby to bylo participativní, nejen něco, co si nějaký architekt vymyslí od stolu a vetkne do prostoru Ralska," konstatuje ředitelka geoparku.

Region vydání: Mladá fronta DNES - liberecký kraj

Foto autor: Foto: Jana Hunterová

Foto popis: Umělci v Ralsku Územím bývalého vojenského prostoru se zabývali také výtvarníci, divadelníci či tanečníci.