Jarní workshop

04.05.2022

Termín / 4.-6. 5. 2022 / Geopark Ralsko

Venue: Tvrz KRASSA, Chrastná 17, Osečná, 463 52, Penzion Podvrší

Program středa 4.5. 2022

9.00 - 10.00 / Prezence, ubytování, ranní káva

10.00 - 12.30 / Představení výzkumného záměru v kontextu projektu Odolná společnost

Uvítání a představení účastníků workshopu

Martin Nitsche - Uvedení do projektu Odolné Ralsko

Alice Koubová - Představení konceptu společenské odolnosti

Lenka Mrázová - Ralsko a jeho fenomény

12.30 - 14.00 / Oběd

14.00 - 15.00 / Diskuse k představení výzkumného záměru, káva

15.00 - 17.30 / Terénní exkurze do krajiny zaniklých obcí Ralska

18.00 - 19.00 / Společná večeře s výzkumně performativní laboratoří TANTENLAB

Volná diskuse

Program čtvrtek 5.5. 2022

9.00 - 10.00 / Neformální ranní káva s informacemi o Ralsku, promítnutí filmu "Jabloneček v proměnách"

10.00 - 12.30 / Diskuse o tématech a metodologii pro výzkumný záměr Odolné Ralsko

12.30 - 14.00 / Oběd

14.00 - 15.30 / Diskuse o tématech a metodologii pro výzkumný záměr Odolné Ralsko

16.00 - 19.00 / Percepce místa - společné intermezzo s výzkumně performativní laboratoří TANTELAB

19.00 / Večeře a volná diskuse

Program pátek 6.5. 2022

9.30 - 10.30 / Reflexe aktivity Percepce místa

10.30 - 12.30 / Shrnutí - design výzkumu

12.30 - 14.00 / Oběd a zakončení