Jarní workshop

02.03.2023

Ve dnech 2. 3. až 4. 3. 2023 proběhl v rámci výzkumného programu Odolná společnost pro 21. století, aktivity Odsun-okupace-oživení / Stavební podoba Ralska v minulém století a současné perspektivy, který je součástí projektu Strategie AV21 Akademie věd ČR, podskupiny Odolné Ralsko, workshop studentů ateliéru prof. Ing. arch. Hany Seho z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Studenti se podrobně seznámili se současnou situací v Ralsku z hlediska urbanistického, architektonického, krajinotvorného, historického, sociálního a ekologického. Jejich úkolem bude v průběhu jarního semestru 2023 vypracovat studie budov a objektů, které by měly přispět k rozvoji komunitního života města i turistiky, a využít další stavební potenciál města, jež bylo ve dvacátém století součástí bývalého vojenského prostoru. Workshop uspořádal Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Geoparkem Ralsko https://www.visitralsko.com/ .