Aktivita v rámci programu

Odolná společnost pro 21. století

Odolná společnost pro 21. století je jedním z výzkumných programů rámce Strategie AV21 Akademie věd, který usiluje o podporu výzkumu zaměřeného na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost.  

Ralsko v proměnách

Cílem výzkumného projektu je zkoumat a prakticky ověřovat systémové předpoklady, zdroje a nástroje společenské odolnosti vůči krizím ve specifickém prostoru Ralska, které prošlo v průběhu 20. a 21. století zásadními proměnami a čelilo a stále čelí zásadním socio-kulturním, environmentálním i ekonomickým krizím.